Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Redakcja serwisu

 • Bartosz Tuchowski

  Kierownik Działu ds. Informatyki
 • Marcin Janiak

  Specjalista ds. Informatyki
  tel.: 041 273 95 20
 • Karol Jędrzejczyk

  Główny Specjalista ds. Informatyki
  tel.: 041 273 95 18
 • Katarzyna Woźniak

  Specjalista ds. Administracyjnych
  tel.: 041 273 99 59
 • Waldemar Piórkowski

  Kierownik Działu ds. Zamowień Publicznych i Zaopatrzenia
  tel.: 041 273 99 22
 • Małgorzata Kałuża

  Kierownik Działu ds. Komunikacji
  tel.: 041 273 99 95
 • Agnieszka Maksalon

  Kierownik Działu ds. Kadr i Płac
  tel.: 041 273 91 88
 • Magdalena Masternak

  Kierownik Działu ds. Organizacyjno-Prawnych
 • Marcin Ceglarski

  Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
  tel.: 041 273 91 82
 • Katarzyna Herc-Malik

  Starszy Inspektor ds. Kadr
  tel.: 041 273 94 17
 • Sylwia Staszewska

  Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
  tel.: 041 273 91 82
 • Anna Chamera

  Starszy Referent ds. Kadr
  tel.: 041 273 91 81
 • Zbigniew Kawałek

  Główny Specjalista ds. Zamowień Publicznych i Zaopatrzenia
  tel.: 041 273 98 41
 • Sylwia Bujnowska

  Starszy Inspektor ds. Kadr
  tel.: 041 273 91 96
do góry